Zásady ochrany osobních údajů

čec, 15 2023

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů webové stránky Erotické Masáže Praha (dále jen "zásady") jsou závazným dokumentem, který upravuje způsob zpracování a ochrany osobních údajů poskytnutých uživateli během používání webových stránek praha-zumba.cz. Tyto zásady se vztahují na všechny informace, které webová stránka získává o uživatelích. Vlastníkem a provozovatelem této webové stránky je Radovan Černohous, sídlem Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen "provozovatel").

Shromažďování a použití osobních údajů

Provozovatel webové stránky shromažďuje osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně uživateli při využívání služeb webové stránky například při vyplňování kontaktního formuláře. Účelem shromažďování těchto údajů je poskytování vysoce kvalitních služeb, zlepšení uživatelské zkušenosti a umožnění přímé komunikace mezi provozovatelem a uživatelem. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat jméno, kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla, a další údaje potřebné pro poskytnutí konkrétní služby.

Bezpečnost osobních údajů

Ochrana shromažďovaných osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou či poškozením je pro provozovatele prioritou. K tomu slouží řada bezpečnostních opatření, včetně šifrování dat, bezpečnostních protokolů a přístupových prav k organizaci a ukládání informací. Provozovatel dále pravidelně revokuje a aktualizuje své bezpečnostní politiky a postupy tak, aby reflektovaly současné standardy ochrany dat.

Práva jednotlivců

Uživatelé webové stránky mají právo požadovat přístup k svým osobním údajům, které jsou o nich uchovávány, jakož i právo na jejich opravu, vymazání či omezení zpracování. K realizaci těchto práv může uživatel kdykoliv kontaktovat provozovatele na emailové adrese [email protected]. Uživatelé mají také právo vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Komunikace s uživateli

Provozovatel může používat osobní údaje pro komunikaci s uživateli, včetně zasílání informací o aktualizacích, speciálních nabídkách a dalších novinkách souvisejících se službami webové stránky. Tato komunikace bude vždy v souladu s přáními uživatele a zájmy a uživatel má možnost se kdykoliv odhlásit od odběru takovéto komunikace.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat nebo upravit tyto zásady, aby odrážely změny v praxi nebo legislativní změny. O všech významných změnách bude uživatel informován prostřednictvím webových stránek nebo přímým kontaktem. Uživatelé by měli tyto zásady pravidelně kontrolovat, aby si byli vědomi případných změn a dopadů na zpracování jejich osobních údajů.

Kontaktní informace

Pro dotazy, připomínky nebo požadavky ohledně ochrany osobních údajů se uživatelé mohou obracet na vlastníka webové stránky Radovana Černohouse na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Alternativně mohou uživatelé zaslat dotazy prostřednictvím e-mailu na [email protected].