Ochrana osobních údajů

čec, 15 2023

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte při návštěvě našich stránek a zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními normami. V této části Vám předkládáme detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů, zásadách, které na tomto zpracování leží, a Vašich právech. Prohlašujeme, že jako správce webu praha-zumba.cz se Eurinopa domem EU smyslných masáží v Praze, postupujeme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů je pro nás prioritou a věnujeme maximální pozornost bezpečnosti a soukromí našich klientů.

Seznam zpracovaných osobních údajů

Naše stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které jsou důležité pro poskytování služeb nebo pro komunikaci s klientem. Tyto informace získáváme při rezervaci služby, při komunikaci prostřednictvím e-mailu či telefonu nebo při vytváření uživatelského účtu na naší stránce. Dále můžeme zpracovávat technické údaje o Vašem zařízení a vašich návštěvách našich stránek, jako jsou IP adresy, typ prohlížeče, čas návštěvy, stránky, které jste navštívili či informace získané prostřednictvím cookies.

Účel zpracování údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá pouze za účelem poskytování našich služeb, zlepšování kvality našich stránek, komunikace s Vámi a plnění právních povinností. Nemáme v úmyslu Vaše data zneužívat ani je poskytovat třetím stranám bez Vašeho vědomí a souhlasu. Zvláštní pozornost věnujeme zpracování údajů spojených s rezervacemi a poskytováním služeb, kde je ochrana soukromí klientů naší nejvyšší prioritou. Kromě toho můžeme využívat Vaše osobní údaje pro marketingové účely, ale vždy s Vaším předchozím souhlasem a dle aktuálních předpisů.

Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. V případě, že byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, můžete nás kontaktovat přes e-mail na adrese [email protected]. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Radovan Černohous se sídlem na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků se na něho můžete obrátit na e-mailové adrese [email protected].